ENDRING I STARTTIDSPUNKT FREDAG - START TIME FOR THE RACE FRIDAY HAS CHANGED

Starttidspunkt for fredagssprinten er endret fra kl 17:00 til 19:00. dette medfører endring i lysforhold fra dag til natt.

Start time at the race on friday is changed from 17:00 to 19:00. That also means that the light conditions changes from day to night.