Startliste til finalen! | Start lists for the final!

Startlisten er klar! Følg denne lenken. Det kan bli mindre justeringer, etter kl 08:00 søndag morgen er startlisten endelig.
The start lists for the final are ready! Click here. Minor changes can still be made until 08:00 Sunday morning.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar