SPAS

Vi bruker SPAS for analyse etter løpene også i år. SPAS er et fantastisk verktøy for sammenligning av veivalg og strekktider. Legg inn dine veivalg rett etter hvert løp, på resultatsiden. Ikke prøvd det før? Se gamle analyser her.

We will use SPAS for analysis after the races this year too. SPAS is an amazing tool for comparing routes and split times. Enter your routes straight after each race, at the result page. Havn't tried it yet? See old analyses here.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar