Runners Choice

Mer informasjon om Runners Choice. Viktig for alle som skal løpe nattsprinten i morgen kveld. Les også PM.

Clarification about Runners Choice. Important for everyone running night sprint tomorrow. Also read the final bulletin.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar