Total results - UrbO and overall

All results from today are published. Go to the results page for UrbO course and combined lists. The BSC overall standings are also updated, and will be the basis for the final heats tomorrow. Remember to go to SPAS and enter your routechoices. Startlists will be published tonight.

Alle dagens resultater er publisert. Gå til resultatsiden for UrbO sløyfe- og sammenlagtlister. Totalstillingen i BSC er også oppdatert, og danner grunnlag for morgendagens finaleheat. Husk å gå gjennom SPAS og legg inn dine veivalg. Startlister kommer i løpet av kvelden.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar