Startlister, PM og GPS informasjon

Vennligst sjekk at ditt brikkenummer stemmer. Løpere uten brikkenummer får låne brikke på løpskontoret fredag kveld. Startliste, Nattsprint

Sjekk også om du skal løpe med GPS og / eller startnummer. Disse hentes i løpskontoret på arenaen. Her ligger informasjon om bruk av GPS og liste over hvem som skal løpe med GPS. Her finner du også PM for løpene. GPS-tracking vil være tilgjengelig her fra en stund før siste start. Bergen Sprint Camp spiller fair - IKKE se på GPS før du har startet.

Etter løpet ber vi ALLE om å legge inn sine veivalg i SPAS så raskt som mulig etter målgang. Det er disse analysene som gjør Bergen Sprint Camp virkelig spennende - men da må alle bidra!

Det finnes også et kort intervju med helgens løypelegger på orientering.no. Merk at det har kommet noe snø på torsdag som kan fryse til is. Ta med robuste sko - gjerne med knottpigg - i reserve.

Da gjenstår vel bare å ønske alle en god reise til Bergen!

The start lists for the Night Sprint are finished. Please check your Emit card number. Runners without Emit will get one in the race office Friday night. Check also the PM with all up-to-date information

Do also check if you are wearing GPS and / or number bib. Here is information about use of GPS og list over who will run with a GPS unit. GPS-tracking will be available here from some time before the last start. Bergen Sprint Camp plays fair - do NOT look at GPS-tracking or map before your start.

After the race we ask all runners to put their routechoices into SPAS as soon as possible after finishing the race. These analyses is what makes Bergen Sprint Camp really exciting - but we need YOUR help for it.

Welcome to Bergen, travel safe!  Note that we had some snow on Thursday which may freeze to ice. Bring good shoes, possibly even with dobb spikes - as a reserve.

Startlist, Nightsprint

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar