Bestill overnatting / Order accomodation

Idag er det egentlig siste dag for å bestille overnatting på Marken Gjestehus. Det finnes fortsatt rom igjen, så fristen er forlenget en uke til 10. januar. For å bestille på Thon hotell gjelder fortsatt den opprinnelige fristen 15. januar. Les mer om bestilling under Overnatting.

Today is originally the last day for ordering accomodation at Marken Gjestehus. There are still rooms left, and therefore the deadline has been extended until 10th January. The deadline for Thon Hotel is still 15th January. Read more in the English invitation.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar