Veivalgsanalyse sløyfesprint og puljesprint

Veivalgsanalyse for Urb-o sløyfesprinten er nå lagt ut i SPAS. For puljesprinten blir veivalg/kart tilgjengelig for innlegging rett etter siste start. Vi håper igjen at flest mulig tar seg tid til å legge inn sine veivalg. Du finner SPAS - app'en for veivalgsanalyse for alle løpene ved å klikke her.

Presentasjonen fra paneldebatten med veivalgsanalyse fra Nattsprint og Bysprint er nå tilgjengelig. Vi takker Mårten Boström, Andreas Høye, Mari Fasting og Kristine Fjellanger for at de stilte opp i paneldebatten og bidro til interessant innsikt. Vi retter også en stor takk til Mårten Boström for hans foredrag - presentasjonen til Boström finner du her.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar