Bysprint: GPS & strekktidsanalyse

Noe av det viktigste når man drar på treningssamling er å forstå hva man gjør feil (eller ikke-optimalt) - slik at man kan forbedre seg til neste gang. Derfor er analysen av øktene en veldig viktig del av Bergen Sprint Camp. 

Analysen fra Bysprinten er nå klar - igjen er det bare herreløypen som er nøye analysert, men utfordringene i dameløypen er mye lik dem i herreløypen slik at alle bør ha utbytte av å lese analysen. Det er ikke gjort fullstendig analyse av alle strekk, men det viktigste er med!

Om man skal trekke en overordnet konklusjon, så er det vesentlige for å prestere godt på dagens løp å gjøre en god teknisk innsats samtidig som man ikke gjør de virkelig store blunderne på veivalgsalternativene. Herre-vinner Øystein Kvaal Østerbø valgte "feil" flere ganger - men var likevel best til slutt på grunn av veldig god og jevn gjennomføring hele veien.

GPS-analysen finner du under "Resultater og Kart".

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar