Påmelding 2018 / Registration 2018

English below

Du bruker Eventor for å melde deg på Bergen Sprint Camp 2018. 

http://eventor.orientering.no/Events/Show/9101

Når du melder deg på må du huske å velge svømming, middag og foredrag lørdag kveld under tilleggstjenester, hvis du ønsker dette.

Hvis du ikke skal løpe alle 5 øktene, kan du selv avmarkere de du ikke skal løpe.

Ordinær påmeldingsfrist - 5. mars kl. 23.59 Etterpåmeldingfrist - 12. mars kl. 23.59

Klasseinndeling:

 • Løype 1: D-16, D17-18, D19-20, D21- og D40
 • Løype 2: H-16, H17-18, H19-20, H21- og H40-


Påmeldingsavgifter:

5 økter i BSC, -16 år: kr 550
Enkeltøkt, -16 år: kr 110

5 økter i BSC, 17+ år: kr 650
Enkeltøkt, 17+ år: kr 130

Tillegg ved etterpåmelding: +50%
Middag og foredrag lørdag kveld: priser blir annonsert senere.

Norske løpere blir fakturert i etterkant.

Utenlandske løpere må betale ved påmelding:

 • - Papirformatert IBAN-nummer: NO17 3624 0796 354
 • - Elektronisk IBAN-nummer: NO1736240796354
 • - SWIFT-kode: SPAVNOBB
 • - Banknavn: Sparebanken Vest______________________________________________________________


Entry First register in Norwegian Eventor: https://eventor.orientering.no/Register?referrer=login&culture=en-GB


Enter all activities you'd like, including "Services": Swimming (Ado Arena), Dinner (Middag) and Presentation (Foredrag): http://eventor.orientering.no/Events/Show/9101

Entry deadline: 5. March 2018 Late entry: 12. March 2018

Classes:

 • Course1: D-16, D17-18, D19-20, D21- and D40- (All women)
 • Course 2: H-16, H17-18, H19-20, H 21- and H40- (All men)


Entry fee:

16 years and younger: NOK 110 per race/training or 5 courses NOK 550

17 years and older: NOK 130 per race/training or 5 courses NOK 650

Late entry: +50% Swimming in Ado Arena, Dinner and presentation Saturday night: see our website for more information.

For foreign runners, payment must be placed to Varegg Fleridrett before entry:

 • - Paper formatted IBAN-number: NO17 3624 0796 354
 • - Electronic IBAN-number: NO1736240796354
 • - SWIFT: SPAVNOBB
 • - Bank: Sparebanken Vest
Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar