Optimal kartlesning: Forbered deg til Workshop'en!

Lørdag mellom øktene skal det gjøres forarbeid til Workshop'en - og lørdag kveld er det felles gjennomgang. Møt opp lørdag mellom 13.00 og 13.15 på Brannstasjonen for å få informasjon og være best mulig forberedt til kvelden.

Formålet med Workshop’en er å bli mer bevisst på hvor man bør lese kart i en sprintløype - og hvorfor. Dette er en Workshop og ikke et vanlig foredrag - her må du gjøre et skikkelig arbeid selv for å få utbytte.

Les mer nedenfor for å få med deg alle detaljer.


Todelt workshop
Workshop'en er todelt - en del gjør du på egenhånd mellom lørdagsøktene - den andre delen er felles på kvelden. Den delen som gjøres på egenhånd mellom øktene kan med fordel gjøres som gruppearbeid.

1. Arbeidsoppgaver mellom øktene lørdag
Det blir innledning til Workshop’en lørdag kl. 13:00-13:15 på Brannstasjonen. Dette er frivillig - informasjonen som blir gitt der er den samme som det som er gjengitt nedenfor, men det blir mulighet for å stille spørsmål og diskutere.
 • Marker optimal kartlesning: Tegn inn ditt veivalg på løypen fra 1. økt lørdag. Langs veivalget (hele løypen) skal du markere hvert eneste punkt der du mener man optimalt sett skal se på kartet. Hver eneste av disse optimale kartlesningene skal du kategorisere i en av følgende 6 kategorier (for det optimale tilfellet vil du nok bare ha behov for a-c):

 1.    Planlegge dette strekk
 2.    Planlegge senere strekk
 3.        Kontrollere at jeg er riktig sted/at kart/terreng stemmer med det jeg forventer
 4.        Dobbelsjekk (for å være helt sikker på at man er riktig)
 5.        Ekstra (fordi man ikke husket nok fra a / b)
 6.        Innlesing (fordi man oppdager at man er feil)

 • Marker din egen kartlesning: Gjør det samme som ovenfor, men denne gangen skal du markere hva du gjorde i virkeligheten på lørdagens 1. økt. Igjen skal du kategorisere i de 6 kategoriene.
 •  Egenevaluering: Hvor langt var du unna optimal kartlesning på denne økten?

 1.       Leste du for mye eller for lite kart overordnet sett?
 2.     Ser du noe mønster i kartlesningen din i forhold til det du mener er optimal kartlesning? Inn i post? Ut av post? Etter runding av hjørner? På lange rette strekninger?
 3.       Ble det postbom eller feile/dårlige veivalg som følge av for lite kartlesning?
 4.      Måtte du senke farten på grunn av kartlesning på “feil” sted: På rette oversiktlige strekk må man senke farten ubetydelig for å lese kart, på steder der det er mye svinger eller det må gjøres valg/skjer mye må man senke farten mye


2. Lørdag kveld (19:30-20:30) 
Lørdag kveld er det følgende program:
 • Kort presentasjon av landslagets sprintsatsing (landslagstrener Emil Wingstedt)
 • Innledning til temaet “Optimal kartlesning i sprint” (Emil Wingstedt)
 •  Innledende analyse av dagens 1. økt (landslagets GPS-ansvarlig, Jan Kocbach)
 • Felles evaluering av dagens 1. økt der løypen blir evaluert og diskutert strekk for strekk. Løperne i NOF sin sprintsatsing blir sentrale i evalueringen, og folk fra salen får også mulighet til å komme med innspill/spørsmål.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar