Nattsprint - GPS analyse

GPS-analysen nedenfor er gjort direkte fra GPS-data uten å se på strekktider. Dette er ikke 'fasiten' - vi inviterer gjerne til diskusjon i kommentarfeltet.

I tillegg til å se på figurene nedenfor kan du se GPS-data i 2DRerun her for å gjøre din egen analyse:
Nedenfor følger en liten analyse av de mest interessante strekkene.

2.-3. post
Strekket fra 2.-3. post hadde to hovedvalg:
  • Høyreveivalget med mye veiløping og en relativt komplisert inngang. Noe lengre.
  • Venstreveivalget med mye stiløping, men til gjengjeld god inngang. 
Herreposten sitter litt lenger til venstre - i tillegg løper herrene stort sett bedre i terreng/på småstier enn jentene. Tanken bak strekket var at det for herrene skulle lønne seg å løpe venstre, og for damene høyre - og at man skulle se det fra kartet. I tillegg var strekket såpass komplekst at vi forventet oss noen andre "rare" varianter. 

Herrer: Utifra veivalgene på GPS'en ser det ut til at det er en trend til at venstreveivalget er raskere hos herrene (flere "grønne veivalg") - det er også langt flere som har valgt venstreveivalget. En del løpere har ikke tatt noen av disse hovedalternativene og prøvd seg på litt mer rett på/terreng, og tapt på det.

Damer: Her er høyre klart raskere som forventet - men vi ser allikevel at relativt mange har valgt andre alternativer.

4.-5. post 

Et kort strekk der trenden er helt klar både for damer og herrer: Det er raskere å velge venstreveivalget. Sett utifra kartet er det også klart at det er mindre risiko å ta venstre siden man løper på vei hele første halvpart av strekket. Ikke mange sekunder i forskjell her, men alle sekunder teller i sprint... Vi hadde forventet at litt flere skulle ta posten bakfra - bare en av løperne med GPS gjorde det (og tapte tid på det).
9.-10. post herrer / 7.-8. post damer
På langstrekket tilbake var det to åpenbare veivalg: 
  • Høyre på vei/stor sti med god inngang og fine rette linjer
  • Venstre med en god del sikk-sakk og litt dårligere inngang (hvis man ikke velger å ta hele veien rundt inn i posten).
Akkurat som på strekket fra 2-3 løper damene til en annen post enn herrene. Tanken var at høyre skulle være raskest både hos damene og herrene - men at høyre skulle lønne seg enda litt mer hos damene. Hvis man ser nøye på strekket ser man at strekket egentlig starter litt sørvest for 5. post - det er ikke noe reelt alternativ å dra venstre sørøst for 5. post (selv om noen få løpere har gjort det). Når man tegner strekket derfra ser man enda klarere at det er høyreveivalget som er best. Allikevel "klarte vi" å få en god del løpere til å dra venstre - og disse tapte gjennomgående noe tid. Hos damene ble tidstapet større enn hos herrene. 
8.-9. post Herrer
Her var det to valg - høyre eller venstre rundt kvartalet. Høyreveivalget gikk 40% i terreng mot 95% vei på venstreveivalget. Som forventet virker det som om det statistisk sett var noe raskere å dra rundt til venstre på veien. Merk at her hadde løperne relativt god kjennskap til hvordan terrenget var siden de hadde vært der rundt 6. post.Aut-O-analyserIngen kommentarer:

Legg inn en kommentar