GPS Analyse Bergen Sprint Camp Finale

GPS-analyse av sprint er vrient, men med trend-analyse kommer man et stykke på vei. Nedenfor er det gjort en foreløpig analyse uten å ta hensyn til strekktider. Analysen er utført med 2DRerun/3DRerun.


Finaleløypen hadde mange strekk der det var veivalgsproblematikk, men her tar vi for oss de tre lengste strekkene - strekket til 1. post, til 12. post og til 15. post. Du finner alle herrene i 2DRerun her og alle damene i 2DRerun her. Hvis du laster opp din egen GPS-fil til 3DRerun kan du plukke de du vil sammenligne fra denne listen.

Start - 1. post
På strekket til 1. post ser det ut til at en del av de beste tidene er løpt til høyre. Høyrevarianten gir noe rettere linjer. GPS-analysen er her forøvrig gjort ved at hver løper er justert manuelt slik at start- og slutt-punkt er så nøyaktig som mulig i senter - allikevel kan avvik i forhold til strekktider være på 5-10 sekunder (men trenden vil ofte stemme). Dersom man ser på A-finalen kom også de som løp høyre (med Lars Skjeset i spissen) litt raskere frem enn de som løp venstre. Legg også merke til at alle damene valgte venstrevarianten.

Løypeleggerens kommentar: Venstreveivalget er kortest i meter, men det er mer svingete og det er veldig bratt i trappen midtveis. Tanken var at høyreveivalget skulle lyse mot en og at venstre skulle være noe raskere (men det ser ut til at en del har løpt raskere høyde). Det aller viktigste med strekket var å få spredning for gaflingen begynte, så derfor var det ikke lagt opp til store forskjeller.
11. - 12. post
Her hadde løypelegger Niklas Profors lagt en "liten luring" der det var nødvendig å lese postbeskrivelsen for å se at posten lå på oppsiden av gjerdet. Fra GPS-veivalgene ser det ut til at venstrevarianten blir dårligere på grunn av dette - de fleste har tydeligvis lest postbeskrivelsen der (etter at mange ble stående under broen på 2. post i går etter ikke å ha lest postbeskrivelsen). Det ser ut som om det raskeste her er å bruke de stor veiene / rett linjene. Se strekket i 2DRerun

Løypeleggerens kommentar: Hovedpoenget med dette strekket var at man skulle lese inngang før man planla strekket og ikke gikk i "fellen". De fleste klarte seg altså bra her, men vi fikk allikevel til en god spredning på forskjellige alternativer. 


14.-15. post
Her virker det utifra GPS-data ganske klart at det er venstre-varianten (øvre) som er raskest. Å løpe ned blir en del lengre. Hos damene virker forskjellene enda større. Merk at de fleste gode løperne har valgt å løpe opp - dermed har man kanskje ikke representative gode tider for det nedre veivalget. Se strekket i 2DRerun for herrene.

Løypeleggerens kommentar: Her var det klart at venstre skulle være raskere - det er kortere og uten trapper. På høyreveivalget må man litt tilbake i tillegg til at man må løpe den bratte stien opp igjen til festningen.
Se også GPS-trackingen her:

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar